Opční protokol k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením podepsal prezident ČR

22. 4. 2021 Poslanecká sněmovna schválila tzv.  Opční protokol k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením.

Opční protokol podepsal prezident republiky. Po podpisu premiéra a uplynutí 30denní lhůty  do začátku platnosti  budou moci  lidé se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním i jejich pečující  podávat  stížnosti  Výboru pro práva osob se zdravotním postižením na porušování Úmluvy ze strany státu.  Podat stížnost bude moci jednotlivec i skupina. Konečně se otevírá cesta na lepší život pro lidi s nejtěžším postižením i jejich pečující. Poděkování všem, kteří  se na prosazení tohoto důležitého kroku podíleli.

 Sdílet: