Opční protokol k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením podepsal prezident ČR

Dostupnost IDEBENONE pro pacienty se svalovou dystrofií v ČR

18.6.2021 -Poslanci schválili novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění

Demonstrace Hlasujeme proti a chceme Pátý stupeň 25.5.2021

Diskuze o definici pacientské organizace pokračuje

Analýza dlouhodobé péče

Zajistí právní forma spolku pacientské organizaci legitimitu?

22.4.2021 – úvodní schůzka se zástupci Kanceláře veřejného ochránce práv

Nově vzniklá nervosvalová centra v Turecku

Vládní návrh zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997

Virové vektory vakcín na covid 19 a genová terapie

Základní fakta o vakcínách na covid-19

Výsledky sledování dětí s NSO a laboratorně potvrzenou infekcí SARS-CoV-2

Návrh na vznik pracovní skupiny pro NSO na MZ

Vyjádření Ministerstva zdravotnictví ve věci zřízení pracovní skupiny pro NSO

Připojujeme se k výzvě Poslanecké sněmovně – ZAŘAĎTE PĚTKU!

9. a 10. 12. 2020- Mezinárodní konference o NSO organizovaná EAMDA a AMD v ČR

MPSV - dotaz zaslaný vedoucímu oddělení koncepce sociálních služeb

Odpověď Jany Maláčové ve věci zřízení meziresortní skupiny pro NSO

Žádost o zřízení meziresortní pracovní skupiny pro NSO – MZ a MPSV

Přípravné setkání se zástupci Pacientské rady MZ

MPSV - dotaz zaslaný vedoucímu oddělení koncepce sociálních služeb

MPSV – dotaz zaslaný vedoucímu oddělení koncepce sociálních služeb

Návrh na vznik pracovní skupiny pro NSO na MZ

Žádost na vznik Pracovní skupiny pro NSO na MZ

1. Meeting Platformy pro NSO a Pečující 23.11.2019

1. Meeting Platformy pro NSO a Pečující 23.11.2019