DOSAVADNÍ VÝSLEDKY

Dotazník pro neformální pečující

vrátit se na začátek

Žiji v obci či městě s počtem obyvatel:

Jsem:Jak dlouho pečujete?Denně pečuji:

Pracujete vedle péče?Jaký stupeň příspěvku na péči pobírá osoba, o kterou pečujete?

Máte dostupné odlehčovací služby?Využíváte odlehčovacích služeb?Odlehčovací služby využívám:
Odlehčovací služby nevyužívám, jelikož:
Střídáte se v péči s dalším rodinným příslušníkem?O koho pečujete?
Pokryje PnP vaše požadavky na péči?Jsou pro vaši péči dostupné všechny pomůcky, které potřebujete?Kolik peněz ročně doplácíte za pomůcky nutné k péči?

Zahrnuje vaše neformální péče některé zdravotní výkony, jako je například obsluha PEGu, ventilační péče, fyzioterapie a jim podobné?Pokud byste potřeboval/a péči druhé osoby, jaký typ péče upřednostňujete?