DOSAVADNÍ VÝSLEDKY

Dotazník - Ventilační péče

vrátit se na začátek

Jaký druh ventilace potřebujete ke svému životu?Kolik hodin denně potřebujete ventilační podporu?Kolik ventilačních přístrojů máte k dispozici?
Zakoupil jste si pro zajištění bezpečné ventilace druhý záložní ventilátor?Jaké je stáří vašeho ventilátoru hrazeného ze zdravotního pojištění?

Má váš ventilátor záložní zdroj pro případ výpadku el. proudu?Zažili jste stresové situace v případě poruchy ventilátoru?Kolik ventilačních režimů je možné na vašem ventilátoru nastavit?

Můžete posílat data z ventilátoru on-line svému lékaři nebo technikovi?Jak často je kontrolováno nastavení vašeho ventilátoru?
Co byste potřebovali změnit, aby vaše ventilační péče byla účinná, bezpečná a kvalitní?