Žádost na vznik Pracovní skupiny pro NSO na MZ

7.12.2019 byla  podána žádost  na zřízení nové Pracovní skupiny pro NSO  Pacientské radě MZ prostřednictvím on-line formuláře MZ.

Současně byl podán návrh, aby vzhledem ke specifikám NSO bylo umožněno ON-LINE jednání této pracovní skupiny. Většina našich zástupců je osobou pečující nebo dospělým pacientem s NSO. Proto fyzická účast na jednáních pracovní skupiny je pro nás velmi obtížná a je hlavní překážkou při hájení a prosazování  zájmů naší specifické skupiny.

Návrh na PS pro NSO

26.11.2020 Naši  žádost  Pac. rada MZ  vůbec neprojednala! Žádné oficiální písemné stanovisko ani vysvětlení, proč nebyla žádost projednána jsme od zástupkyně pro NSO na MZ  k dnešnímu datu neobdrželi!Sdílet: