Návrh na vznik pracovní skupiny pro NSO na MZ

7.12.2019 byl podán návrh na zřízení nové pracovní skupiny pro NSO  na Ministerstvu zdravotnictví.

Současně byl podán návrh, aby vzhledem ke specifikám NSO bylo umožněno ON-LINE jednání této pracovní skupiny. Většina našich zástupců je osobou pečující nebo dospělým pacientem s NSO. Proto fyzická účast na jednáních pracovní skupiny je pro nás velmi obtížná a je hlavní překážkou při hájení a prosazování  zájmů naší specifické skupiny.

Návrh na PS pro NSO

Sdílet: