Společným znakem všech nervosvalových onemocnění je svalová slabost.  K té dochází v důsledku poruchy  některé ze struktur tzv. motorické jednotky, kterou tvoří motoneuron , periferní nerv, nervosvalová ploténka a sval. Na všech těchto úrovních může dojít k poškození. Rozlišujeme NSO genetická a ta, která jsou získaná v průběhu života (v důsledku ischemie, zánětu, úrazu, toxických vlivů).  NSO  postihují všechny věkové kategorie. Některá onemocnění se začínají projevovat již v dětství,  jiná až v dospělosti. Většina těchto onemocnění se řadí mezi vzácná onemocnění s velmi nízkou prevalencí. (zdroj)

 

Jsou to onemocnění, která postihují:

SVALY – MYOPATIE:

• získané: myopatie zánětlivé, metabolické a toxické

• vrození: svalové dystrofie, spastické paralýzy a myotonie

 

NERVOVÝ PŘENOS

• Myastenia gravis

• Lambert-Eatonův myastenický syndrom

 

MOTONEURONY V MÍŠE A MOZKU

• Amyotrofická laterální skleróza (ALS) , spinální muskulární atrofie (SMA)

 

PERIFERNÍ NERVY

• Neuropatie

zdroj

Informace o druzích NSO a diagnostice najdete zde