1. Zakládající členové se shodli na názvu: Platforma pro NSO a Pečující
 2. Platforma je apolitickým dobrovolným sdružením organizací, které hájí zájmy pacientů s NSO nebo skupiny Pečujících
 3. Platforma bude komunikovat:
  • průběžně dle aktuální situace prostřednictvím uzavřené skupiny na Facebooku
  • jednou měsíčně formou on-line meetingu
  • osobně dvakrát ročně
 4. Platforma vydefinuje konkrétní a měřitelné cíle, které schválí většinou hlasů členů
 5. Platforma bude hledat společné cesty při dosahování cílů a určí parametry jejich měření
 6. Platforma si zvolí zástupce, kteří budou moci zastupovat ostatní členy při jednáních se státní správou, veřejností a médii
 7. Výsledky své práce budou pravidelně vyhodnocovány