Setkání s pacientskými organizacemi na Ministerstvu zdravotnictví 30.9.2019

1. Radek Policar s informacemi o nejdůležitějších legislativních změnách v oblasti zdravotnictví

Parlament minulý týden schválil návrh zákona o léčivech, ještě jej musí podepsat prezident. Zákon přináší tyto změny

 1. Evidence elektronických receptů pro širší zdravotnickou veřejnost. Pacienti se mohou rozhodnout jestli to chcou. Když pacient nechce musí to oznámit SUKLu. Během života kdykoliv může změnit své rozhodnutí oběma směry. Cílem je mít v centrálním úložišti 100% receptů. Nejde o poslední fázi, ještě speciální recepty na opiáty nejsou takto ošetřeny. Systém elektronických receptů umožňuje přeshraniční preskripci, do tohoto systému ještě nejsou zapojeny všechny státy Evropy, ale předpokládá se že do 3 let tomu tak bude.
 2. Další novela: zajištění dostupnosti léčivých přípravků (LP), momentálně nedostatkové léky mohou lékárny objednat, jakmile jsou léky v ČR měly by být být v lékárně do 2 dnů.

Další aktualizace zákonů se připravují

 1. Informovaný souhlas, reverz, -bude se zavádět tzv. dříve vyjádřené rozhodnutí, v něm pacient odmítá nebo souhlasí s nějakým typem zdravotní péče, je to pro případ kdy pacient není schopen o sobě rozhodovat, nebo může takovéto rozhodnutí delegovat na osobu blízkou.
 2. Větší podpora konzultačních služeb,
 3. Podpora péče mimo zdravotnická zařízení (školy, mobilní zdrav. Zařízení, jiné instituce, … )
 4. Účast dalších osob při výkonu lékařské péče, např účast otců u porodů: bude platit zákaz výběru peněz zdravotnickým zařízeními a dalšími poskytovately zdravotnické péče.
 5. Neatestovaní lékaři: nebude smět nastávat situace, kdy na pracovišti budou pouze neatestovaní lékaři, zdravotnická zařízení budou muset zajistit, aby byl ve službě vždy aspoň jeden atestovaný lékař
 6. Připravuje se reforma psychiatrické péče
 7. Centra pro vzácná onemocnění, MZd podporuje vznik podle mezinárodních standardů

Připravuje se novela zákona o zdravotním pojištění

 1. Jasná pravidla pro správní řízení
 2. zjednodušení a zrychlení dostupnosti léků zvláště v těch případech kdy jde o čas
 3. Orfany: dokončuje se návrh změny zákona
 4. Změna úhrad poukazových zdravotnických prostředků, jednou z důležitých věcí je, aby sestry poskytující domácí zdravotní péči, aby mohly taky předepisovat zdravotní prostředky.

2. Jana Hlaváčová, organizační část: zapojení pacientských organizací (PO) do práce ministerstva zdravotnictví (MZd)

3. Jana Hlaváčová, další informace pro PO

4. Dotační program – 3 projekty

Cílem je profesionalizace PO, aby se PO mohly vice zapojovat do činnosti MZd, aby měly placené zaměstnance na tuto činnost

5. Dotaz v diskuzi: dotační program – proč se nevyužívá elektronické podávání

6. Jiří Beneš, zdravotnické prostředky

Setkání s pacientskými organizacemi na Ministerstvu zdravotnictvíNávrh změny kategorizačního stromu pro neinvazivní plicní ventilaci byl podle paní Hlaváčové dobře předjednán, je na něm shoda všech zainteresovaných odborných lékařských společností, proto má šanci projít mezirezortním řízením bez změny a dostat se do poslanecké sněmovny. Přesto máme přes někoho ze zdravotního výboru PS pohlídat jestli náhodou nedošlo ke změnám při projednávání v mezirezortní komisi a požádat je, aby pohlídali aby nedošlo ke změnám při projednávání v PS. Výsledky mezirezortního řízení by měly být i na webu MZd.Sdílet: