Virové vektory vakcín na covid 19 a genová terapie

První vakcíny na covid-19 začínají být dostupné, další jsou ve vývoji. Některé z nich využívají virové vektory k transportu RNA nebo DNA spike proteinu covid-19. Lidé se ptají na možné důsledky očkování proti COVID-19 a chtějí vědět, jestli vakcína může ovlivnit budoucí příležitost pro léčbu genovou terapií.

1. Mohla by vakcína COVID-19 založená na mRNA způsobit, že osoba vytvoří protilátky proti AAV?

Neexistují žádné důkazy o tom, že by vakcína mRNA COVID-19 způsobovala vývoj protilátek AAV. Vakcína mRNA má za cíl naučit tělo rozpoznávat a bránit se proti jednomu proteinu, který je specifický pro COVID-19 (tj. COVID spike protein). Pokud to funguje, jak bylo zamýšleno, imunitní odpověď – s protilátkami, které cílí na COVID spike protein – by byla spuštěna, pokud je tělo později infikováno COVID-19. Protože AAV (adeno-asociovaný virus) nesouvisí s virem způsobujícím COVID-19 a neobsahuje spike protein COVID, neočekáváme imunitní odpověď na genovou terapii založenou na AAV jako výsledek vakcíny COVID-19 založené na mRNA.

2. Mohla by vakcína COVID-19 založená na adenoviru způsobit, že si člověk vytvoří protilátky proti AAV?

Neexistují žádné důkazy o tom, že by vakcína na bázi adenoviru mohla způsobit produkci protilátek proti AAV. AAV (adeno-asociovaný virus) a adenovirus jsou dva odlišné viry. Neočekává se, že protilátky, které rozpoznávají adenovirus, budou stejné jako protilátky, které rozpoznávají AAV.

3. Mohla by vakcína COVID-19 založená na AAV způsobit, že si člověk vytvoří protilátky proti AAV?

Vakcíny/léky COVID-19 využívající AAV jako transportní prostředek jsou v současné době v rané fázi vývoje. Vzhledem k našim současným znalostem nemůžeme definitivně odpovědět na otázku, zda by tyto vakcíny/léky založené na AAV mohly způsobit vývoj protilátek proti AAV, nebo zda by vyvinuté protilátky rozpoznaly vektory používané při genových terapiích založených na AAV. Je důležité usilovat o vyjasnění této otázky, protože vakcíny/léky COVID-19 založené na AAV postupují vývojem.

V každém případě v ČR používaná vakcína od Pfizeru i dnes nově schválená vakcína od Moderny nepoužívají virový vektor jako nosič mRNA takže by neměly ohrozit potenciální léčbu nově vyvíjenými léky s mikrodystrofinovým genem transportovaným do svalů pomocí AAV vektorů.

Zdroj

Sdílet: