Výsledky sledování dětí s NSO a laboratorně potvrzenou infekcí SARS-CoV-2

Děti s neuromuskulárními (NM) poruchami se považují za obzvláště zranitelnou populaci od začátku epidemie COVID-19. Cílem této studie bylo popsat klinické charakteristiky a výsledky COVID-19 u dětí s NM poruchami. Neuromuskulární pracovní skupina Španělské pediatrické neurologické společnosti (SENEP) sledovala děti s NM onemocněními a laboratorně potvrzenou infekcí SARS-CoV-2. Shromáždili informace o výchozím stavu NM onemocnění a o průběhu nemoci u 29 pacientů infikovaných SARS-CoV-2-19. Osmdesát devět procent pacientů bylo klinicky zařazeno do kategorie asymptomatických nebo mírných případů a 10% do kategorie středně závažných případů. Pacienti s relativně závažnějším průběhem COVID-19 měli SMA typu 1 a byli ve věku 1 až 3 roky. Podle této studie se zdá, že ochranná role mladého věku převažuje nad rizikovými faktory, které jsou u neuromuskulárních pacientů běžné, jako je snížená respirační kapacita nebo slabé odkašlávání. Skutečnost, že drtivá většina dětí s NM chorobami překonává infekci SARS-CoV-2 bez krátkodobých komplikací, je v době nejistoty uklidňující zprávou pro rodiny a profesionály. Navzdory tomu je třeba postupovat opatrně, dokud naše údaje nebudou potvrzeny na větších kohortách pacientů. Výsledky této studie nelze extrapolovat na dospělou populaci. Sociální distancování by mělo být i nadále primární radou pro všechny děti s NM poruchami a jejich pečovatele, aby se snížilo riziko nákazy virem.

Celý článek



Sdílet: