Vznik Platformy pro nervosvalová onemocnění a Pečující

Praha 24.9.2019 – Kulatý stůl End Duchenne – Kruh pomoci rodinám s nervosvalovým onemocněním

Cílem Kulatého stolu zaměřeného na problematiku nervosvalových onemocnění  bylo vydefinovat společná témata a cíle v rámci organizací, které se věnují problematice nervosvalových onemocnění a dlouhodobé péči a vytyčit oblasti možné spolupráce.

Pohledy organizací na současnou situaci rodin s NSO na dostupnost specializované péče a návazných sociálních služeb:

Statutární orgány přítomných organizací odhlasovaly vznik neformální platformy pro NSO a pečující

Zakládající členové – AMD, End Duchenne, Opus Lacrimosa

Vznikne otevřená skupina, která vytvoří pravidla fungování prozatím neformální skupiny. Úkolem skupiny bude vydefinovat společné cíle, priority cílů a způsoby jejich prosazování. Členství v platformě je dobrovolné a nijak neomezuje ostatní organizace v jejich záměrech. Cílem platformy je oslovit co největší počet organizací zaměřených na NSO nebo pečující a společně hájit zájmy této skupiny a prosazovat společné cíle, vydávat společná tisková prohlášení, připravovat celoplošné kampaně apod.

Návrhy dalších témat

Tématy pro budoucnost jsou:

Zúčastněné organizace:

  1. AMD Asociace muskulárních dystrofiků z.s.
  2. End Duchenne z.s.
  3. OAJL – Obchodní akademie Olgy Havlové Janské Lázně
  4. Parent Project z.s.
  5. Péče bez překážek z.s.
  6. Opus Lacrimosa z.ú.
  7. SMÁCI z.s.
  8. Společnost pro ranou péči z.s.


Sdílet: