Základní fakta o vakcínách na covid-19

Změní vakcína mRNA moji DNA?

Některé z vakcín COVID-19 používají k vyvolání imunitní reakce tzv. messengerovou RNA.  Technologie mRNA je nová, ale ne neznámá – vědci se jejímu vývoji věnují posledních 30 let.

Ale co přesně je tento genetický materiál a jak interaguje s DNA v našich buňkách?

Messengerová RNA (mRNA) se nachází ve všech živých buňkách. Tyto řetězce genetického kódu fungují jako chemičtí zprostředkovatelé nebo poslíčci mezi DNA v našich chromozomech a buněčným aparátem, který produkuje proteiny, které potřebujeme ke své existenci: mRNA poskytuje pokyny, které tento aparát potřebuje k sestavení těchto proteinů. „Laicky řečeno mRNA je jako lístek s poznámkou, který používáte k opsání receptu z kuchařské knihy své kamarádky, kdy její kuchařka patří do jejího domu, ale můžete si zkopírovat její pokyny a připravit si nějaký pokrm.“ (zdroj)

mRNA není totéž jako DNA a nemůže se spojit s naší DNA a změnit náš genetický kód.  Je také relativně křehká a každá mRNA má v buňkách různou délku životnosti než dojde k její degradaci. Životnost mRNA v buňkách se pohybuje od pár minut až po několik hodin. Každá mRNA má v buňce různou stabilitu. Technologické pokroky v oblasti biologie a chemie posledních let vedly ke zlepšení stability, bezpečnosti a účinnosti vakcín připravených technologií mRNA.

mRNA vakcíny neobsahují živý virus a není tedy žádné riziko, že by u očkované osoby vyvolaly onemocnění, proti kterému se očkuje.

mRNA obsažená ve vakcíně nikdy nemůže vstoupit do buněčného jádra a poškodit nebo reagovat s DNA očkované osoby, tedy nemůže měnit nebo upravovat DNA očkovaného

mRNA se dá jednoduše popsat jako nosič informace s pokynem pro diferencované buňky svalové, kožní a specializované imunitní buňky (dendritické), aby vyrobily kousek „spike proteinu“, který je jedinečný pro SARS-CoV-2. Protože se vyrobí jen část S proteinu, nemůže očkované osobě uškodit, ale i tato malá část S proteinu je schopna vyvolat u očkovaného nejen tvorbu protilátek proti Covid-19, ale indukovat komplexní imunitní odpověď, a tím očkovaného chránit před onemocněním covid-19.

Jaké jsou druhy vakcín – výhody a nevýhody – jak fungují?

 Sdílet: